Dionisie Lupu, 49, sector 1, București 0724341894

Editura

Despre

Editura Top Quality Management

Cu o gamă diversă de servicii editoriale ne propunem să sprijinim autorii pasionați de management, economie, finanțe, inginerie, tehnologia informației și mediul înconjurător în fiecare etapă a călătoriei lor creative. De la consultanță editorială până la design-ul de carte, ne propunem să aducem la viață lucrările lor în cel mai adecvat mod posibil. Totodată, cei intersați vor avea acces la colecțiile de publicații ale editurii noastre, atât la cele disponibile precum și la cele în curs de publicare.

Cum lucrăm?

În etapa inițială, începem cu o discuție detaliată cu autorul pentru a înțelege în profunzime nevoile, viziunea și obiectivele sale editoriale. Această consultare este esențială pentru a clarifica direcția proiectului și pentru a identifica aspectele cheie ale acestuia.

Bazându-ne pe informațiile obținute în etapa de consultanță editorială, echipa de experți a editurii elaborează proiectul editorial. Proiectul este adaptat cerințelor specifice ale autorului. În cadrul proiectului sunt stabilite obiectivele specifice, activitățile, strategiile de lucru, indicatorii de performanță, rezultatele așteptate și resursele necesare pentru a atinge rezultatele dorite.

Pe parcursul procesului editorial, colaborăm îndeaproape cu autorul pentru a asigura că viziunea acestuia este transpusă în mod corespunzător în lucrarea finală. Lucrăm împreună pentru a pune în aplicare planul stabilit, asigurându-ne că autorul este implicat activ și că feedback-ul său este luat în considerare în fiecare etapă a procesului. Comunicarea deschisă și transparentă este o componentă cheie a colaborării dintre editură și autor, iar feedback-ul acestuia este întotdeauna binevenit pentru a asigura că lucrarea finală îndeplinește așteptările sale.

După ce toate aspectele editoriale au fost finalizate conform standardelor și termenelor stabilite, editura livrează opera finală în mod prompt și eficient.  În calitate de editor, ne asigurăm că toate detaliile sunt verificate și că lucrarea este pregătită pentru publicare sau distribuție. Clientul editurii Top Quality Management are întotdeauna prioritate, iar satisfacția sa este obiectivul  principal în finalizarea proiectului.

În baza contractului cu editura Top Quality Management, autorul beneficiează de protecție în ceea ce privește drepturile sale. Drepturile de autor sunt reglementate de Legea nr. 8/14.03.1996, republicată privind dreptul de autor și drepturile conexe. Legea protejează, din punct de vedere legal, opera de creație intelectuală. Legislația în domeniul dreptului de autor protejează drepturile patrimoniale tot timpul vieții autorului, iar după decesul acestuia se transmit prin moștenire pe o perioadă de 70 ani, oricare ar fi data la care opera a fost publicată.

Descrierea serviciilor editoriale

Editare și corectură

Corectura este una dintre cele mai importante etape în realizarea cărții. Calitatea și claritatea unui text depinde și de corectitudinea exprimării.

 • Editare structurală și de conținut
 • Corectură gramaticală și ortografică
 • Verificare a coerenței și a fluxului narativ

Design și formatare

Tehnoredactorii profesioniști ai editurii lucrează cu cele mai avansate programe de grafică și layout: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

 • Design de copertă și ilustrații
 • Formatare pentru tipărire
 • Consistență și estetică în layout

Consultanță editorială

Analizăm conceptele, oferim îndrumare și recomandări pentru publicarea optimă a cărților.

 • Evaluarea conceptului de carte
 • Recomandări pentru îmbunătățirea lucrărilor
 • Orientare editorială și strategie de publicare

Cum public o carte?

Etape necesare publicării

De la manuscris la produsul final, cartea parcurge următoarele etape

Etape editoriale

 • Editare - În această etapă, autorul și editorul lucrează împreună pentru a stabili forma, structura și conținutul lucrării. Se fac ajustări și modificări pentru a asigura coerența și calitatea textului.
 • Redactare - Redactorul de carte intervine în text pentru a-l modifica și adapta din punct de vedere gramatical, ortografic și stilistic, în conformitate cu dorințele autorului. Această etapă poate include și introducerea diacriticelor sau alte ajustări lingvistice.
 • Culegere text - Se efectuează introducerea diacriticelor sau alte ajustări necesare textului pentru a se conforma standardelor lingvistice și editoriale.
 • Corectură / Operare corecturi - Textele culese sunt corectate și comparate cu manuscrisul original, iar corecturile sunt efectuate conform indicațiilor stabilite de comun acord cu autorul. Acest proces poate implica operații de corectură primară și secundară, în funcție de necesități.
 • Tehnoredactare - Se stabilesc detaliile tehnice ale lucrării, inclusiv formatul, mărimea și corpul de literă și se evaluează numărul de pagini.
 • Paginare/DTP(desktop publishing) - Textul este pregătit în forma grafică finală pentru tipărire. Această etapă include procesul de paginare și aplicarea designului grafic pe pagini.
 • BT - Acordarea „Bunului de Tipar“ - adică acordul autorului că lucrarea poate intra în producție.
 • Tipărire - Procesul de tipărire și urmărire a lucrării în tipografie.
 • Preluarea din tipografie - Editura livrează autorului tirajul la termenul stabilit.

Pentru lucrările publicate, se va aloca ISBN și CIP-ul corespunzător de la Biblioteca Națională (ce va fi primit în aprox. 10 zile lucrătoare). Din tirajul stabilit, 2 exemplare rămân în editura noastră pentru fondul de carte iar 8 exemplare merg la Depozitul Legal de carte (7 ex. pentru Biblioteca Națională a României, 1 ex. pentru Biblioteca Metropolitană), costurile fiind suportate de către autor.

Publicațiile noastre

Fiecare lucrare este elaborată de autori cu experiență în domeniu. Vor fi incluse studii de caz, exemple și alte instrumente utile pentru a facilita înțelegerea și aplicarea conceptelor prezentate. Scopul editurii Top Quality Management este de a oferi cititorilor resurse valoroase pentru a aborda provocările complexe ale lumii afacerilor și ale mediului înconjurător, contribuind la creșterea eficienței, eficacității, economicității, sustenabilității și responsabilității organizaționale. Călătorește prin paginile lucrărilor noastre și descoperă secretele succesului în afaceri!

În curs de publicare

În curs de publicare

În curs de publicare

În curs de publicare

În curs de publicare

Controlul intern – cheia succesului organizațional

LEAN 101 în sistemul de sănătate

5S – De la exces la succes în 5 pași

Managementul integrat al deșeurilor

Management vizual – Puterea de a înțelege și de a decide vizual

Amprenta ecologică a apei

Auditul intern – cheia îmbunătățirii organizaționale

Calitatea – de la managementul calității la managementul calității totale

Pierderile Lean: Ghidul căutătorului de comori invizibile

Sistemul de management de mediu – parte integrantă a mediului de afaceri

Amprenta de carbon