Dionisie Lupu, 49, sector 1, București 0724341894

Abordarea Leadership-ului în Managementul Calității

Abordarea Leadership-ului în Managementul Calității

Seminarul „Abordarea Leadership-ului în Managementul Calității” propune o explorare cuprinzătoare a rolului și responsabilităților liderului în implementarea și menținerea unui sistem de management al calității eficient, conform standardului ISO 9001:2015.
Participanții vor fi introduși în conceptul de leadership în contextul sistemului de management al calității, învățând despre implicarea esențială a liderului în gestionarea și îmbunătățirea continuă a proceselor organizaționale. Seminarul va evidenția importanța abordării bazate pe procese și va arăta cum liderul poate influența crearea unei culturi organizaționale orientate către calitate și excelență.
Comunicarea eficientă și mobilizarea echipei vor fi subiecte cheie, învățându-se strategii și tehnici pentru a motiva și îndruma membrii echipei în vederea atingerii obiectivelor calității. De asemenea, se vor discuta modalități de delegare a responsabilităților și gestionare a resurselor umane pentru a asigura conformitatea cu cerințele ISO 9001:2015.
Seminarul va explora, de asemenea, implementarea principiilor de leadership în procesul de luare a deciziilor și gestionarea riscurilor, evidențiind necesitatea unei abordări proactivă și orientate către rezultate în conducerea organizației conform ISO 9001:2015.
Prin intermediul studiilor de caz și a exemplelor practice de implementare a principiilor de leadership în diverse organizații conform ISO 9001:2015, participanții vor putea să înțeleagă mai bine aplicabilitatea și importanța acestor concepte în practica managerială și să își dezvolte abilitățile de lider în domeniul managementului calității.

Tematică:

  • Introducere în conceptul de leadership în contextul sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015.
  • Rolul și responsabilitățile liderului în implementarea și menținerea unui sistem de management al calității eficient conform standardului ISO 9001:2015.
  • Abordarea bazată pe procese și implicarea liderului în gestionarea și îmbunătățirea continuă a proceselor.
  • Crearea unei culturi organizaționale orientate către calitate și excelență: rolul și influența liderului.
  • Comunicarea eficientă și mobilizarea echipei în vederea atingerii obiectivelor calității.
  • Delegarea responsabilităților și gestionarea resurselor umane pentru asigurarea conformității cu cerințele ISO 9001:2015.
  • Implementarea principiilor de leadership în procesul de luare a deciziilor și gestionarea riscurilor.
  • Monitorizarea și măsurarea performanței liderului în cadrul sistemului de management al calității.
  • Abordarea proactivă și orientată către rezultate în conducerea organizației în conformitate cu ISO 9001:2015.
  • Studii de caz și exemple practice de implementare a principiilor de leadership în diverse organizații conform ISO 9001:2015.
 

Preț seminar: 500 lei cu TVA inclus

 

Seminarul se desfășoară în sistem online pe platforma Zoom, timp de două zile consecutive, în intervalul orar 10.00 – 15.00. Perioada de desfășurare se stabilește de comun acord cu participanții după constituirea unei grupe cu minimum 10 persoane. Pentru mai multe informații despre acest seminar, nu ezitați să ne contactați telefonic la numărul 0724 341 894.

INTERESAT DE ACEST SEMINAR?

Înscriere seminar

Vă rugăm să descărcați formularul de înscriere folosind butonul alăturat și să îl completați cu datele cerute. După completare transmiteți formularul de înscriere la adresa office@topquality.ro

„Calitatea nu este un accident, este rezultatul eforturilor constante pentru îmbunătățire.”

William Edwards Deming